Print this page

Priprema za pregled urina

 

Za kvalitatitvni pregled urina sa sedimentom (opšti pregled), donosi se prvi jutarnji urin (mokraća).
Potrebno je da date srednji mlaz prvog jutarnjeg urina, u sterilnu posudu
 (dobijenu na šalteru "Citylab-a"-a ili kupljenu u apoteci). Poželjno je da prethodnog dana
ne pijete veće količine vode i napitaka da bi jutarnji urin bio što koncentrovaniji.
 Ukoliko nije prvi jutarnji urin, urin je moguće analizirati samo ako je prošlo minimum tri sata od prethodnog mokrenja.
Ne uzimati dan pre diuretike i lekove koji podstiču lučenje urina.
 Nakon mokrenja, važno je dostaviti uzorak u laboratoriju najkasnije u roku od dva sata. Uzorak čuvati na hladnom.
Žene ne treba da sakupljaju urin neposredno pre, za vreme i neposredno nakon menstruacije.

Uzimanje urina za urinokulturu
: Obavi se jutarnja toaleta (oprati se toplom vodom i sapunom).
Otvoriti sterilnu bočicu za urinokulturu-urikult, pažljivo tako da se pločica (hranljiva podloga)
 koja je vezana za poklopac nikako ne dodirne prstima ili nečim drugim. Zatim se srednji mlaz prvog jutarnjeg
 urina uzima u sterilnu bočicu za urinokulturu. Uroni se pločica koja je vezana za poklopac u urin,
zatvori se, malo promućka, otvori i prospe urin, pločicu vratite u praznu bočicu i nakon toga uzorak možete doneti u laboratoriju.
Prednost uzimanja urina za urinokulturu u urikultu je što ne morate odmah odneti u laboratoriju, već može da stoji na
sobnoj temperaturi i do nekoliko časova.

 

Last modified on utorak, 27 septembar 2016 11:43