Print this page

Test opterećenja glukozom - OGTT

Pre izvoženja testa pacijent ne sme da se izlaže intenzivnim fizičkim aktivnostima
Pacijent treba da bude na normalnoj ishrani u toku 3 dana pre izvođenja testa
Pacijent treba da prekine sa uzimanjem lekova kao što su kortikosteroidi i diuretici (u dogovoru sa lekarom) jer utiču na metabolizam glukoze
Test se izvodi ujutru, posle 10-12h noćnog gladovanja (dozvoljeno je uzimanje vode i nezaslađenog čaja)
Za vreme testa pacijent treba da miruje, da ne puši, da ne jede i da ne pije
U laboratoriji pacijent dobije da popije 75g glukoze ili drugu količinu ako lekar drugačije prepiše;
krv mu se vadi našte, zatim pacijent popije razmućenu glukozu i nakon 120 minuta se ponovo vadi krv.
Skriniranje trudnica na gestacioni diabetes izvodi se između 24-te i 29-te nedelje gestacije, u dvočasovnom GTT testu i sa 100 grama glukoze.
se vadi našte, popije se glukoza, vađenje se ponavlja nakon 60 i 120 minuta i 180min.